top of page

PIA REHN

Untitled
Hem: Välkommen

VEM ÄR JAG?

Ett engagerat bollplank kring pedagogik, specialpedagogik, bemötande och relationer mellan hem och skola.


bild pia.jpg

SPECIALPEDAGOGISKT STÖD

Jag är född och uppvuxen i Finland, med en sporadiskt finsktalande mamma och svenska som hemspråk. Min utbildningsgrund är en magisterexamen i pedagogik vid Åbo Akademi, och biämnesstudier i specialpedagogik (samma lärosäte). Jag blev tidigt handledarutbildad och blir aldrig frivilligt färdigfortbildad.


Vid millennieskiftet flyttade jag till Sverige och har sedan dess varit verksam i svensk skola som lärare, lokal och central specialpedagog, utredare av förmågor efter förvärvad hjärnskada, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och utbildare inom framför allt NPF ur pedagogiskt perspektiv. Idag arbetar jag i Botkyrka kommun som ett centralt verksamhetsstöd till grundskolorna, och därtill är jag även förälder till två ungdomar, tillika någon annans elever. Skola och lärande omger mig, och uppskattningen verkar ömsesidig.

Vid sidan om mitt ordinarie arbete är jag författare till boken När det enkla blir svårt, som gavs ut av Studentlitteratur i april 2021. Boken handlar om dubbelt exceptionella elever och deras behov av vår ökade förståelse. Läs gärna mer om 2E nedan och hör av dig om mer kunskap önskas. Kanske kan jag komma till er i några timmar, via skärm eller fysiskt, om ömsesidig möjlighet och vilja till det finns.

Foto: Julia Donka Thormann för Meetingrid/Skolledare21

VAD ÄR 2E?

I Sverige har vi på senare år börjat prata om särskilt begåvade, eller "särbegåvade", elever. Mitt initiala intresse för den elevgruppen har med åren breddats till att allra främst röra de elever som inte bara har ovanligt hög begåvning och lärandepotential, utan också befinner sig i skolsvårigheter för att de behöver stöd för sina ofta oupptäckta parallella svårigheter.

2E är en förkortning av "twice exceptional", eller dubbelt exceptionell. En 2E-elev är en elev som har ett starkt intellekt, men samtidiga svårigheter som begränsar tillgången till det intellektet - särskilt ofta i skolrelaterade sammanhang.

2E kan handla om hög begåvning i kombination med NPF, men svårigheterna kan också vara av annan karaktär, som syn- och hörselnedsättningar, dyslexi, språkstörning, reumatiska sjukdomar eller andra mer eller mindre bestående nedsättningar i funktion. 2E är det komplexa i att ha det extra lätt och extra svårt i sitt lärande, på samma gång.

Personligen kan jag allra bäst bidra med kunskap om hur det ser ut när adhd och autism samexisterar med hög begåvning, och vad skolan behöver ha beredskap för i mötet med sådana elever.

Redo för skolan

Hör gärna av dig!

Hem: På gång
Basketball Match

“I believe in the rational, but not in the magical power of education.”

Maria Edgeworth

Hem: Citat

KONTAKTA MIG

Telefon: 0732 - 671 835

Tack för ditt meddelande!

pias%2520bokframsida_edited_edited.jpg
Hem: Kontakt
Hem: Bloggflöde
bottom of page